DESPRE NOI

ISTORIC

 • Prima atestare documentară a unui spital militar permanent in Piteşti o găsim in Anuarul Armatei Române din 1881 la filele 28 si 65;
 • Spitalul a funcţionat iniţial pe strada Şerban Voda nr 219 cu o capacitate de 2 paturi ofiţeresti si 20 de paturi pentru trupă;
 • In 1886 spitalul militar se mută împreună cu cel judeţean într-un local propriu corespunzător acelei perioade , unde ocupă 2 din cele 4 pavilioane principale plătind o chirie anuală de 1400 de lei 
 • In urma mutării spitalului civil in noul său local în anul 1911 , Spitalul Militar ocupă în întregime localul din strada Negru-Voda nr. 53 compus din 4 pavilioane pentru bolnavi, un pavilion pentru boli contagioase , un pavilion administrativ si anexe gospodăresti; 
 • In anul 1952 se hotărăste ca Spitalul Militar Pitesti să devină spital de rang regional şi se incepe construcţia pavilionului central contrucţie terminată în 1956.
 • În timpul primului război mondial spitalul a asigurat asistenţa medicala a ranitilor si bolnavilor din Divizia 3 Infanterie care a acţionat atât în zona Cîmpulung–Rucăr-Braşov cât şi în zona Fălticeni-Huşi-Vaslui; 
 • În cel de-al doilea razboi mondial spitalul participă la tratarea răniţilor şi bolnavilor sosiţi de pe front dar a asigurat din punct de vedere medical alături de alte formaţiuni trupele romanesti care au eliberat Careiul la 25 octombrie 1944 si apoi au insoţit trupele pe fronturile din Ungaria si Cehoslovacia; 
 • În prezent spitalul functioneaza cu 3 sectii, 12 compartimente şi 1 ambulatoriu integrat si Centru Militar de Sanatate Targoviste deservind anual peste 15000 de pacienţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
 • În anul 2009 au fost trataţi şi externaţi un număr de aproximativ 10 000 de pacienţi;
 • În prezent SMU Piteşti este în contract de prestîri servicii medicale cu CASAOPSNAJ.
 • Pe secţia Chirurgie Generală au fost executate un număr de aproximativ 2 000 de intervenţii chirurgicale în decursul anului 2009, iar în anul 2010 un număr de aproximativ 1 500 de intervenţii chirurgicale până în luna octombrie;
 • Pe Secţia Oftalmologie se efectuează lunar în medie 75 de intervenţii chirurgicale de transplant de cristalin cu rezultate foarte bune.

MISIUNEA


        Spitalul Militar de Urgenta „ Dr. Ion Jianu” Pitesti este unitatea militara responsabila de nivelul tertiar de asistenta medicala specializata pentru toate persoanele care, potrivit legislatiei în vigoare, beneficiaza de servicii de sanatate prestate de catre formatiunile medicale din reteaua Ministerului Apararii Nationale, în timp de pace, situatii de criza sau razboi, aflate în zona de responsabilitate.
        Spitalul Militar de Urgenta „Dr.Ion Jianu” Pitesti este subordonat Directiei Medicale din Ministerul Apararii Nationale, colaboreaza cu structurile militare si civile din Garnizoana Pitesti, având relatii contractuale de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (CASAOPSNAJ).
         Zona de responsabilitate a Spitalului Militar de Urgenta „Dr.Ion Jianu” Pitesti, conform arondarii teritoriale stabilita de Directia Medicala, este cea a judetelor Arges, Valcea si Dambovita atat pentru asistenta medicala cat si pentru expertiza medico-militara.
        Misiunea de baza consta în asigurarea asistentei medicale de specialitate pentru personalul militar si civil si membrii familiilor acestora din unitatile si formatiunile militare arondate din judetele Arges, Valcea si Dambovita, precum si pensionarilor militari si veteranilor de razboi.

SECTII SI COMPARTIMENTE CU PATURI

Total spital 175 paturi


    -Sectia chirurgie generala 76 paturi din care:

 •         chirurgie generala   41 paturi
 •         compartiment oftalmologie   5 paturi
 •         compartiment ORL                5 paturi
 •         compartiment chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva  5 paturi
 •         compartiment urologie            10 paturi
 •         compartiment ortopedie si traumatologie       5 paturi
 •         compartiment chirurgie vasculara  5 paturi

 

    -Sectia ATI     15 paturi

    -Sectia medicina interna   76 paturi din care:

 •         medicina interna  26 paturi
 •         compartiment neurologie    12 paturi
 •         compartiment psihiatrie      12 paturi
 •         compartiment cardiologie    11 paturi
 •         compartiment endocrinologie   5 paturi
 •         compartiment nefrologie          5 paturi
 •         compartiment oncologie medicala   5 paturi

    -Structura spitalizare de zi          8 paturi

NUMĂRUL PACIENŢILOR TRATAŢI ANUAL

În anul 2011 în Spitalul Militar de Urgenţă Dr. Ion Jianu Piteşti au fost trataţi 8140 pacienti printre care:

 • 3886 - cadre militare si salariati civili
 • 1554 - pensionari militari
 • 111 - veterani de război
 • 5033 - civili asiguraţi CNAS

NUMĂRUL DE EXAMENE PARACLINICE

În anul 2011 în Spitalul Militar de Urgenţă Dr. Ion Jianu Piteşti au fost realizate un număr de 124888 examene paraclinice

NUMĂRUL CONSULTAŢIILOR REALIZATE ANUAL

În anul 2011 au fost efectuate în cadrul Spitalului Militar de Urgeţă Dr. Ion Jianu Pitesti un număr de 95779 consultaţii.

 

 

PLANUL DE MANAGEMENT

PLAN MANAGERIAL STRATEGIC

 

© Toate drepturile sunt rezervate SMU Piteşti